Inventori Memprofil Sahsiah (Personaliti) LEONARD 


Latar Belakang

Muka Asal

Memperkenalkan LPI


Apakah yang dimaksudkan dengan Kepintaran Emosi?

Kepintaran Emosi di Tempat Kerja

Faktor-faktor Kejayaan yang ditentukan oleh Kepintaran Emosi

Senarai Klien

Berkenalan dengan Pereka LPI

Perkhidmatan & Produk
Program Latihan
Ujian Psikometrik
Memproses Data Statistik
Terbitan berkenaan LPI

 

Pentadbiran
Hubungi Kami
Bantuan
Pernyataan Penafian
Keadaan Berahsia
Maklum Balas


 

 
Inventori Memprofil Sahsiah (Personaliti) LEONARD

Inventori Memprofil Sahsiah (Personaliti) LEONARD, atau LPI secara ringkasan, direka oleh Profesor Dr. Leonard Yong untuk memprofil dan mengenalpasti kecenderungan kelakuan individu. LPI dirumus berdasarkan teori model Lima Faktor personality manusia (Five Factors Model of human personality). LPI juga digolongkan di bawah teori personaliti klasikal, iaitu “Types & Traits Theory of classical personality theories”

Profil personaliti (sahsiah) seseorang individu boleh diperolehi dengan mengambil ujian LPI.

Ujian LPI telah ditadbirkan kepada ribuan individu dari Asia, Eropah, Australia dan New Zealand. LEONARD adalah akronim yang membawa maksud "Mari Meninjau Personaliti (Sahsiah) kita berdasarkan dimensi- dimensi kelakuan: Sifat Terbuka, Sifat Berkecuali, Sifat Analitikal, Sifat Peramah dan Sifat Tegas.

LPI boleh mengenalpasti orientasi emosi seseorang individu dan menyatakan personaliti individu tersebut berdasarkan salah satu dari lima dimensi kelakuan yang disebutkan di atas.

LPI telah mengenalpasti 26 ciri personaliti seperti Pengkhayal Kreatif, Pakar Berkecuali, Pemikir Analitikal, Rakan Peramah, Pengadil Yang Tegas dan lain- lain lagi. Personaliti seseorang individu boleh diprofil atau dikenalpasti dengan perisian personaliti LEONARD.

Perisian LPI mudah digunakan dan memberi keputusan (profil personaliti/ sahsiah) yang tepat selepas ujian. Berdasarkan profil personaliti/ sahsiah, seseorang individu tersebut boleh diberi nasihat dan cadangan dalam aspek- aspek berikut:

  • Peningkatan diri
  • Meningkatkan semangat berpasukan
  • Gaya kepimpinan
  • Meningkatkan sifat kreatif
  • Kemahiran Pembelajaran

Mudah diprebiu dengan "1024 x 768 resolution"
Dengan perisian Internet Explorer 6 atau yang lebih kini.Bahasa

English
Chinese
German
 


Masukkan identiti pengguna dan kata laluan anda untuk mencuba ujian LPI.

Identiti Pengguna

Kata Laluan