Inventori Memprofil Sahsiah (Personaliti) LEONARD 


Latar Belakang

Muka Asal

Memperkenalkan LPI


Apakah yang dimaksudkan dengan Kepintaran Emosi?

Kepintaran Emosi di Tempat Kerja

Faktor-faktor Kejayaan yang ditentukan oleh Kepintaran Emosi

Senarai Klien

Berkenalan dengan Pereka LPI

Perkhidmatan & Produk
Program Latihan
Ujian Psikometrik
Memproses Data Statistik
Terbitan berkenaan LPI

Pentadbiran
Hubungi Kami
Bantuan
Pernyataan Penafian
Keadaan Berahsia
Maklum Balas


 

 
Muka Asal : Latar Belakang 
PROFESSOR DR. LEONARD M S YONG (PhD; M.Ed; B.Sc.Hon)

Pereka & Pengarang "The LEONARD Personality Inventory"

Dr Leonard Yong berkhidmat sebagai Profesor di Jabatan Pedagogi & Psikologi Pendidikan, Universiti Malaya. Beliau merupakan seorang ahli psikologi pendidikan yang mengkhusus dalam bidang Pemikiran Kreatif dan Personaliti Kreatif. Beliau juga merupakan pelopor Pusat Pendidikan Berterusan Universiti Malaya, di mana beliau kini bertugas sebagai Pengarah. Pusat ini merupakan sebuah pusat inovatif yang menawarkan kursus profesional dan pendidikan berterusan kepada lebih dari 5000 warga kerja.

Profesor Yong telah memperolehi pengiktirafan antarabangsa dalam kerja beliau, khususnya dalam bidang kreativiti rakyat Malaysia. Pada tahun 1992, beliau telah dianugerahkan Fulbright-ACLS/MACEE Award untuk menjalankan kajian pasca ijazah kedoktoran ke atas kreativiti rakyat Amerika. Beliau telah juga dianugerahkan Japan Foundation Research Fellowship Award pada tahun 1993 untuk menjalankan kajian dalam personaliti Jepun yang kreatif.


Profesor Yong adalah pelopor dan pengarang The LEONARD Personality Inventory dan beliau juga menerbitkan hasil kajian beliau dalam pelbagai jurnal antarabangsa yang diguna secara meluas di pelbagai organisasi kerajaan dan korporat. Selain itu, beliau juga giat mengendalikan program latihan dalam bidang Pemikiran Kreatif dan Inovatif untuk organisasi- organisasi seperti Microsoft Thailand, Cathay Pacific Airlines, Thai Securities Exchange Commission, EuroMatech (Dubai), Readers Digest, Reuters, Rasa Saying Hotel, Pelangi Hotel, Equatorial Hotel, Cititel Hotel, Horwath International, Ban Hin Lee Bank, Acer Technology, Kian Holdings, Public Packages and Cathay Pacific Airlines. Prof. Yong telah menjalankan program diatas di Australia, Britain, Jerman, Rusia, Jepun, Korea, New Zealand, Amerika Syarikat , Papua New Guinea, Singapura, Thai and Indonesia.

Pada Mac 2000, beliau telah dianugerahkan EU-UMESP Senior Research Fellowship untuk mengendalikan kajian ke atas gaya pemimpin di benua Eropah menggunakan LEONARD Personality Inventory di Itali, Jerman dan Scotland. Beliau juga merupakan ahli American Psychological Association dan Malaysian Psychological Association.


Kembali ke atas

Aplikasi Inventori Memprofil Sahsiah (Personaliti) LEONARD Dari Segi Perkembangan Individu & Organisasi

LPI boleh membantu individu untuk:

 • Memahami gaya kelakuan masing- masing
 • Membentuk strategi untuk mengatasi kelemahan diri
 • Memahami kelakuan dan motivasi orang lain
 • Menghargai orang lain
 • Memupuk semangat berpasukan

LPI boleh digunakan dalam organisasi untuk:

 • Pemilihan calon yang sesuai untuk mengisi sesuatu kekosongan jawatan yang hanya sesuai untuk seorang individu yang mempunyai gaya kelakuan tertentu.
 • Memberi latihan calon-calon yang akan bakal dinaik pangkat ke jawatan yang memerlukan kemahiran berurusan dengan orang.
 • Merangka program Kemahiran Kepimpinan dan Pengurusan untuk pengurus dan pengurus kanan.
 • Meningkatkan cara bekerja secara berkumpulan yang inovatif dan membina suatu organisasi pembelajaran.
 • Membina Semangat Berpasukan secara berkumpulan di mana sahsiah setiap ahli kumpulan diprofil dan kekuatan serta kelemahan setiap ahli ditentukan. Strategi untuk meningkatkan komunikasi antara pasukan dan di kalangan ahli-ahli sesuatu pasukan dapat ditentukan. Sesi kaunselling untuk memberi maklumbalas akan ketidaksedaran emosi setiap ahli dan cara meningkatkan kepintaran emosi masing-masing juga boleh dijalankan.

Kembali ke atas


 

Apakah itu Kepintaran Emosi (Emotional Intelligence)?

Kepintaran Emosi (EQ) merupakan kebolehan untuk merasa, memahami dan mengaplikasikan kuasa di sebalik emosi dalam hidup kita seharian. EQ berpunca dari emosi, perasaan, gerak hati. Malah, ianya bukan sesuatu yang hanya boleh dirasional secara intelek. Untuk mengaplikasian EQ secara betul, kita seharusnya memahami dan menghargai perasaan dan emosi diri sendiri dan orang lain. Lanjutan kepada pemahaman ini, EQ menekankan cara membalas yang betul kepada setiap rangsangan persekitaran. Ini ditekankan supaya kita dapat menggunakan pemahaman kita tentang emosi secara betul dalam hidup kita seharian. Kepintaran Emosi merupakan pendorong kepada individu untuk berusaha ke arah mencapai matlamat hidup dan aspirasinya. Ia mengubah apa yang difikirkan oleh kita kepada cara kita hidup.

 

Kepintaran Emosi (EQ) mempunyai beberapa komponen asas seperti:

 • Kesedaran Diri yang merupakan kebolehan seseorang individu untuk menyedari dan memahami emosi dan pendorong diri sendiri dan kesannya terhadap individu yang lain.
 • Pengawalaturan Diri yang merupakan kebolehan untuk mengawal emosi dan perasaan serta kebolehan untuk bertindak setelah berfikir.
 • Empati yang merupakan kebolehan untuk memahami rangka emosi orang lain dan kemahiran untuk bertindak bersesuaian dengan reaksi emosi orang lain.
 • Kemahiran Interpersonal yang merupakan skills yang menunjukkan kemahiran seseorang individu dalam menguruskan perhubungan dan membina rangkaian kenalan.

Kembali ke atas


 

Mengamalkan EQ di Tempat Kerja

EQ membantu kita memahami bagaimana dan mengapa kita bertindak balas terhadap keadaan-keadaan tertentu dalam sesuatu organisasi. Ia juga membantu kita menghargai hakikat bahawa setiap pertembungan harian dalam hidup kita dipengaruhi oleh harapan dan tanggappan kita

 

Peranan EQ di tempat kerja kita adalah seperti berikut:

 • Bagaimana kita menyambut kritikan?
 • Bagaimana kita berurusan dengan kepelbagaian?
 • Toleransi kita terhadap kelakuan dan situasi tertentu
 • Bagaimana kita memotivasikan diri kita dan orang lain?

Kembali ke atas


 

Faktor-faktor yang menentukan kejayaan Individu dan Korporat menurut EQ

Individu yang mempunyai EQ yang tinggi akan berusaha untuk mencapai matlamatnya melalui visi, ketekunan dan semangat yang tinggi. Kajian telah menunjukkan bahawa kemahiran emosi yang tersenarai di bawah menyumbang ke arah kejayaan di tempat kerja:

 • Kesedaran diri
 • Kebingkasan (Ketahanan) Emosi
 • Tegas membuat keputusan
 • Sensitif kepada perasaan orang lain
 • Kebolehan untuk Mempengaruhi dan Mempunyai sifat keyakinan
 • Cermat dan Mempunyai Keikhlasan
 • Motivasi
Kembali ke atas

 

Mudah diprebiu dengan "1024 x 768 resolution"
Dengan perisian Internet Explorer 6 atau yang lebih kini.Masukkan identiti pengguna dan kata laluan anda untuk mencuba ujian LPI.

Identiti Pengguna

Kata Laluan